0904.751.779

Đèn mâm vuông 6339

– Kích thước: 600 x 600 x 150mm
– 3 chế độ sáng